“Ik ben al vanaf de tsunami in 2004 betrokken bij het werk in Sri Lanka”, vertelt Veenstra. “Ik vind het mooi dat ik anderen kan helpen door al het goede dat ik zelf heb. Mensen die door de tsunami en een burgeroorlog diverse keren ontheemd zijn geraakt, en toch weer opnieuw starten - dat geeft blijk van een indrukwekkende veerkracht. Daar heb ik veel van geleerd, en het is mooi om dat te kunnen ondersteunen.”

ZOA’s landendirecteur in Sri Lanka, Guido de Vries: “Economisch herstel is cruciaal. Als hulporganisatie brengen wij kennis van de context en van hulpverlening. De nuchtere ondernemersblik van ondernemers helpt ons vervolgens om te analyseren wat wel en niet gaat werken. In Sri Lanka heeft de betrokkenheid van het ondernemersteam o.a. de visserij enorm gestimuleerd. Ze hebben de aanleg van een haven en een visserijafslag gefinancierd, en de vicieuze schuldencyclus doorbroken. Er is meer werkgelegenheid, betere opbrengsten. Juist in een situatie waar oorlog is geweest, is deze terugkeer naar normaliteit essentieel. Niet alleen is er minder honger en gaan meer kinderen naar school, maar psychische klachten krijgen minder kans om zich heen te grijpen en sociale spanningen verminderen.”

ZOA biedt hulp aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict, en is werkzaam in vijftien landen in Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Kijk voor meer informatie op www.zoa.nl.Geïnteresseerd om uw ervaring als ondernemer in te zetten voor herstel van door oorlog getroffen gebieden? We praten graag over de mogelijkheden. t.koelewijn@zoa.nl