Hieronder een kleine greep uit de cijfers over groei van omzet, werkgelegenheid en toenemende toegang tot financiering.

Voor het vierde jaar op rij laat De Social Enterprise Monitor groei zien: toename in werkgelegenheid (24%) gaat gepaard met een stabiele omzetgroei. Economisch succes kan dus gerealiseerd worden met ondernemen vanuit een maatschappelijke missie! De gemeten groeicijfers liggen boven het mkb gemiddelde. Sociale ondernemingen richten zich op verschillende maatschappelijke thema’s, zoals milieu, armoedebestrijding, sociale welvaart en cohesie en - het meest genoemd - het verhogen van de arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep. Dat ondernemen met een maatschappelijke missie niet beperkt blijft tot de hoofdmissie blijkt uit het feit dat 72% aangeeft meerdere maatschappelijke doelen na te streven.

Toenemende toegang tot financiering

Het verkrijgen van financiering was de afgelopen jaren voor veel bedrijven lastig en sociale ondernemingen vormen hier geen uitzondering op. Toch wordt het vinden van financiering minder vaak als obstakel genoemd. Van de social enterprises die in 2015 financiering zochten, heeft 83% de dat geheel (50%) of deels (33%) gevonden. Het gaat om verschillende vormen van financiering: leningen zijn het meest gangbaar (41%) gevolgd door participaties van een investeerder (21%), donaties (15%) en crowdfunding (9%).

Definitie social enterprises

Social enterprises zijn bedrijven die primair een maatschappelijk probleem aanpakken op een financieel zelfvoorzienende manier. Vaak blijft het niet bij het aanpakken van één vraagstuk; 72% van de ondervraagde ondernemers geeft aan meerdere maatschappelijke doelen na te streven. Zo zet taxi-e zich met elektrische taxi’s in voor het verbeteren van de luchtkwaliteit én scholen zij langdurig werklozen om tot chauffeur. En afvalverwerker Afval Loont stimuleert het gescheiden inzamelen van afval met een spaarsyteem en creëert daarmee ook werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Impactmeting

Het in kaart brengen en meten van impact is voor sociale onderneming van groot belang. Steeds meer stakeholders, zoals zakelijke klanten, consumenten, investeerders en werknemers, vragen om een impactrapportage. Vorig jaar was dit nog 50%, dit jaar 64%. Het toenemende belang van impact meting zien we ook terug aan de ondernemerskant. 61% van de respondenten geeft aan de impact te meten, dit is 10% meer dan vorig jaar. Impact meting is een cruciaal onderdeel van de verdere ontwikkeling van social enterprise sector zoals ook door de SER wordt onderkend. Het is positief te zien dat hier sprake is van een opgaande trend.

Innovatief ondernemen

Ondernemen vanuit een maatschappelijke missie leidt tot een hoge mate van innovatie. 54% van de bedrijven geeft aan de afgelopen twee jaar een nieuw product of dienst op de markt gebracht te hebben. De hoge mate van innovatie past bij de sociaal ondernemer die nieuwe oplossingen voor bestaande problemen bedenkt en hierdoor innovatieve producten of diensten op de markt zet.

Iedereen winst

Omdat sociaal ondernemers het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken als primair doel hebben, is de groei van deze sector voor iedereen goed nieuws. Het betekent dat er oplossingen worden bedacht voor problemen in de verschillende impactgebieden waarop sociaal ondernemers zich richten: arbeidsparticipatie, armoedebestrijding, milieu en sociale welvaart en cohesie. Kort samengevat betekent de groei van de sector daarom wat ons betreft: iedereen winst!

Meer weten? De gehele Social Enterprise Monitor 2016 is hier te lezen.