"Het aantal bedrijven dat op een of andere manier een belangrijke bijdrage levert of wil leveren aan de samenleving, sociaal onderneemt of anderszins streeft naar een betere wereld, groeit hard, en dat is goed. De huidige generatie heeft succesvolle ondernemers nodig die met baanbrekende innovaties maatschappelijke uitdagingen weten op te lossen.

Sociale ondernemingen hebben niet alleen grote impact op de samenleving, ze zijn vaak ook boegbeeld voor een nieuwe manier van ondernemen. Zij creëren winst voor iedereen; winst waar de hele samenleving van profiteert. 

Sociaal ondernemers begeven zich op een heel breed scala van sociale terreinen; van armoedebestrijding, onderwijs en de gezondheidszorg tot gezonde voeding, milieu, sociale cohesie en arbeidsparticipatie. Gezamenlijk laten zij zien dat ondernemers een grote bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Denk aan innovatieve, schaalbare Nederlandse koplopers als Fairphone, Tony Chocoloney , Buurtzorg, de Colour Kitchen, Vandebron, Afval Loont of Peerby."

Kapitaal

"Er zijn ook nog barrières voor groei. Een daarvan is toegang tot kapitaal. Tot nog toe was het financieel rendement van een bedrijf de belangrijkste drijfveer voor investeerders om met zo’n bedrijf in zee te gaan. Maar dat verandert. Langzaamaan komen er steeds meer investeerders die oog hebben voor sociale en duurzame aspecten van een bedrijf. Ook wel 'responsible investors' genoemd.

Nog belangrijker is de opkomende groep investeerders die zoekt naar bedrijven die primair impact maken: impact investeerders. Koplopers op het gebied van impact-investeren in Nederland zijn de afgelopen jaren met name private foundations geweest, vaak gestart door familiebedrijven. Die zijn van oudsher gewend om te ondernemen met het oog op de toekomstige generaties. Maar daarnaast zijn er steeds meer specifieke investeringsfondsen die impact op de samenleving willen creëren en daarom investeren in bedrijven die innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen ontwikkelen.

De impact investeerders zijn divers: van ondernemende filantropen die hun geld willen ‘recyclen’ tot professionele fondsen die naast impact een goed financieel rendement willen halen en alles daartussen. Die variatie is belangrijk, want sociaal ondernemers zoeken in verschillende fasen ook andere geldstromen. Bovendien gaat crowdfunding een steeds belangrijker rol spelen in het impact veld, vooral in de 'early stage fase'. En ook de Social Impact Bond wordt in Nederland steeds vaker ingezet als financieringsinstrument om meer impact te genereren. Maar ondanks al deze hoopvolle ontwikkelingen is de impact investeringsmarkt nog steeds een kleine niche markt die nog een flinke professionaliseringsslag moet maken."

Standaardisering

"En daarbij gaat het niet alleen om geld. Om de impact investeringsmarkt verder te professionaliseren, zijn nog een aantal andere stappen nodig, zoals goede tussenpersonen die het matchen tussen ondernemers en financiers kunnen versnellen. Ook is er behoefte aan verdere kaders en standaardisering in impactmeting. Dit is een expertiseveld dat hard groeit en waar grote behoefte aan is. Kwantificeerbare impact helpt alle stakeholders om stevige investmentcases rond sociaal ondernemers te bouwen. En als laatste zie ik dat naast meer kapitaal ook andersoortige ondersteuning voor de ondernemer van belang is: een combinatie van geld, kennis, netwerk en support.

Ik ben ervan overtuigd dat veel investeerders uiteindelijk over de streep worden getrokken door het succes dat impact gedreven bedrijven laten zien. Ook investeerders hebben de verantwoordelijkheid om de wereld mooier achter te laten dan zij hem aantroffen. Zij moeten niet alleen bezig zijn met het creëren van geld, het moet voor hen vanzelfsprekend worden zich ook bezig te houden met het creëren van welzijn van mensen op onze planeet."