Het merendeel van de 34 miljoen kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden heeft slechts geringe kans om gezondheidszorg te ontvangen of om naar school te gaan. Kansen op geweld, misbruik, uitbuiting en verwaarlozing liggen op de loer. Dat geldt vooral als zij verborgen of opgenomen zijn in instellingen, als gevolg van sociale stigma's en economische kosten van opvoeding. Dit blijkt uit het rapport 'The State of the World's Children 2013' van UNICEF. Uit eigen ervaring weet ook Koerhuis hoe belangrijk het is dat jonge gehandicapten zichtbaar zijn en meedoen in de maatschappij. “Onze overleden zoon Benjamin heeft zich kunnen ontwikkelen en hij heeft ons gezin en anderen zijn bijzondere persoonlijkheid kunnen tonen en liefde kunnen geven. En wij aan hem. We zijn hier zeer dankbaar voor. De professionele hulp die Benjamin kreeg, is in ontwikkelingslanden zonder hulp van buitenaf ondenkbaar. Vanuit deze gedachte is onze Foundation ontstaan. Want zelfs met bescheiden financiële middelen kunnen we letterlijk ónvoorstelbaar veel voor deze kinderen en hun familie betekenen”, zegt hij.

Benjamin’s House Tanzania

De professionele hulp die Benjamin kreeg, is in ontwikkelingslanden zonder hulp van buitenaf ondenkbaar.

Benjamin’s House is de naam die gegeven werd aan een multifunctioneel revalidatiecentrum in Karagwe, in het afgelegen Kagera district in Tanzania. De liefdadigheidsorganisatie neemt 170.000 euro - circa driekwart van de bouwkosten - voor haar rekening met de intentie iedere maand tweehonderd kinderen een beter leven te geven. Het dichtstbijzijnde revalidatiecentrum ligt op meerdere dagen reizen. Onbereikbaar voor moeders en kinderen. Het inmiddels gerealiseerd Benjamin's House beslaat twee vleugels met verblijfruimten voor 28 mensen. Met een verblijf voor moeder en kind, een ruimte voor bijeenkomsten annex trainingsruimte (met keuken) en een ruimte voor pre- en postoperatief verblijf.  

Madres Participantes Bolivia

Daarnaast ondersteunt de stichting sinds 2006 150 meervoudig gehandicapte kinderen én hun moeders in Sucre in Bolivia met onder andere fysiotherapie, hulpmiddelen, medicatie, operaties en vervoer. Zo groeien de kinderen bij voorkeur thuis op en zijn de ouders bij de therapie betrokken. Koerhuis: “Zij krijgen een kans zich beter te ontplooien en ook wordt de kwaliteit van hun (gezins)leven verbeterd. In Bolivia wordt medische zorg niet vergoed. Kinderarts Ana Maria Flores, verbonden aan het revalidatiecentrum en ziekenhuis San Juan de Dios in Sucre, startte daarom het project 'Madres Participantes'. Projectmedewerkers trainen moeders om zelf therapeute van hun meervoudig gehandicapte kind te worden. Ontwikkelmogelijkheden van ieder kind staan centraal.”

Selectie van de juiste partner

Uit strategische overwegingen werkt Koerhuis samen met het Lilianefonds. Hun selectie van projecten en partners en transparante monitoring van de door de Benjamin gefinancierde activiteiten geeft vertrouwen.

“Deze bundeling van kennis en ervaring stelt ons in staat meer financiële middelen te besteden aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Ons motto luidt: ‘Hoe minder een kind kan, hoe meer je het kunt geven’, vertelt Koerhuis.”

Ambassadeur met hart en ziel

Het werk raakt Koerhuis zo in het hart, dat hij het deel gemaakt heeft van zijn leven. Koerhuis: “Zo lang er gehandicapte kinderen op deze wereld zijn, is onze ondersteuning hard nodig. In ontwikkelingslanden worden kinderen met een handicap nog te vaak genegeerd; iets wat binnen onze maatschappij nauwelijks voorstelbaar is. Een behoorlijk bestaan is geen gunst, het is een basisrecht van elk kind.”