Dat is het uitgangspunt van de dorpsprogramma’s die Red een Kind in verschillende landen in Afrika en Azië ondersteunt. In zeven jaar leren kinderen, jongeren en ouders hoe zij hun leefomstandigheden blijvend kunnen verbeteren.
Dergelijke dorpsprogramma’s worden uitgevoerd in verschillende projectgebieden in Afrika en Azië. Het uiteindelijke doel is de leefomstandigheden van kinderen op langere termijn te verbeteren. In het programma komen vijftien tot twintig ouders, (of jongeren), wekelijks samen in een zelfhulpgroep. Hier leren zij het verbouwen van nieuwe gewassen, omgaan met geld en samenwerken. De deelnemers bewijzen zelf dat dit een goede aanpak is. Zo kochten enkele vrouwen van een zelfhulpgroep in Burundi op één dag drieëntwintig geiten, iets dat ze een jaar eerder niet voor mogelijk hadden gehouden. De vrouwen vertellen: “Het was een goede investering, omdat de mest voor een betere oogst zorgt.”

Perspectief

Door in te zetten op ondernemerschap en andere basisvaardigheden verandert het perspectief van de dorpsbewoners: van geïsoleerd en hulpafhankelijk tot ondernemend en innovatief. En dat is nodig, zeker in gebieden waar armoede en afhankelijkheid mensen apathisch en afwachtend hebben gemaakt. Kinderen merken het verschil. Een hoger inkomen zorgt voor (gevarieerde) voeding en schoolboeken, maar ook voor een andere houding van de volwassenen. Meer zelfvertrouwen en sociale cohesie leiden tot een beter toekomstperspectief: economisch én sociaal. Dat betaalt zich een leven lang uit, generatie op generatie.