Sociaal en duurzaam beleggen groeit gestaag:  Het marktaandeel wordt geschat op 12 procent van het totaal belegde vermogen in Nederland. Recent publiceerde de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling (VBDO)  de laatste groeicijfers voor sociaal en duurzaam beleggen. Dit segment zit al jaren in de lift. De markt in duurzame ontwikkeling groeide in 2014 explosief met een toename van 40% tot 13 miljard euro. Op deze markt zijn gestage groeiers maar ook nieuwe toetreders actief.

Microkrediet speelt in op ondernemend karakter van de mensheid

Oikocredit, één van de grootste sociale investeerders in microkrediet ter wereld,  is zo’n partij die al jaren gestaag groeit. Jacobine Geel, voorzitter van Oikocredit Nederland: “Sinds onze oprichting in 1975 beschouwen wij het fenomeen microkrediet als een pure vorm van ontwikkelingshulp. In ontwikkelingslanden haalt het de ondernemende aard van mensen naar boven.  Microkrediet verschaft letterlijk hulp om ondernemerschap op gang te brengen.”

Directeur Hann Verheijen van Oikocredit licht toe: “Wereldwijd hebben naar schatting 2 miljard mensen geen toegang tot enige vorm van financiële dienstverlening. Banken weigeren deze doelgroep geld te lenen. Oikocredit verstrekt financiële diensten aan mensen in kansarme posities om hun leven duurzaam te verbeteren. Ons streven is een wereld waarin mensen de mogelijkheid hebben om zelf een menswaardig bestaan op te bouwen.”

Campagne voor microkrediet mét microkrediet

Hoewel meer dan 50.000 mensen in Oikocredit beleggen, geniet de organisatie relatief weinig bekendheid in Nederland. Daarom lanceert Oikocredit rondom kerst een publiciteitscampagne. Met als doel meer beleggers te werven, opdat  meer ondernemende mensen de kans krijgen om met behulp van een microkrediet zélf uit de armoede te komen.

Om het positieve effect van microkrediet te laten zien, heeft Oikocredit haar reclamecampagne niet zelf gemaakt, maar drie creatieve ondernemers uit Malawi ingezet: Freda, Benji en Innocent. Met behulp van een kleine lening kochten zij materialen en slaagden erin een prachtige publiciteitscampagne voor Oikocredit in Nederland te realiseren.”Malawi is het armste land ter wereld, als creatieve ondernemers zelfs daar in staat zijn om een campagne voor Oikocredit in Nederland te maken, dan betekent dat het ultieme geloof in het ondernemerschap van mensen. Waar ook ter wereld”, aldus Verheijen. Vanaf kerst zal er ook een commercial op de publieke omroepen worden uitgezonden.

Bijdrage leveren

Het idee voor Oikocredit ontstond eind jaren zestig ten tijde van de Vietnamoorlog: Enkele jonge leden van de Wereldraad van Kerken realiseerden zich dat beleggingsgeld van de kerken indirect de oorlog in Vietnam mede-financierde. Dat vonden zij ongepast. Hoe mooi zou het zijn wanneer het vermogen van de kerken juist zou bijdragen aan een vreedzame wereld? Anno 2015  beleggen er meer dan 50.000 mensen in Oikocredit, met hun beleggingsgeld is in die afgelopen 40 jaar meer dan € 2 miljard uitgeleend. Nu  bereikt Oikocredit 37 miljoen ondernemende mensen, van wie 86% vrouw. Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties Kofi Annan zei het al: “Geen instrument voor ontwikkeling is effectiever dan de ontwikkeling van vrouwen.”