Het fonds beoogt de gevolgen van natuurrampen te beperken door preventieve en innovatieve projecten te initiëren en te steunen die mensen beter beschermen en voorbereiden. Directe hulp na een ramp blijft altijd noodzakelijk, maar niet genoeg. Maar waarom wachten met hulp totdat de ramp plaatsvindt? Daarom heeft Het Rode Kruis dit crowdfundingplatform opgericht, om kwetsbare gemeenschappen wereldwijd weerbaarder te maken tegen dreigende natuurrampen. Hier kan iedereen op een laagdrempelige en transparante manier bijdragen aan projecten om zo de gevolgen van, bijvoorbeeld typhonen en overstromingen, te beperken.

Eén euro welbesteed

De projecten die op voorkomderamp.nl staan zijn gericht op preventie, duurzaamheid, innovatie en gemeenschappen. “Voorkomen van natuurrampen is een slimmere optie; één euro investeren in een project bespaart tot wel zeven euro op noodhulp en wederopbouw. Een betere investering bestaat niet!”, zegt Jim Stolze, directeur van TEDxAmsterdam. TEDxAmsterdam is een jaarlijks evenement waar sprekers uit binnen- en buitenland worden uitgenodigd om ‘de presentatie van hun leven te geven’ op hun gebied van expertise over een bepaald project.

TEDx platform

Stolze, als pioneer van één van de projecten op voorkomderamp.nl, zorgde ervoor dat beschermvrouwe prinses Margriet van Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds deze belangrijke boodschap vorige maand kon uitdragen tijdens TEDxAmsterdam, in bijzijn van achthonderd aanwezigen in de zaal en ongeveer veertienduizend online volgers. Ook werd ter plaatse een filmpje getoond van Chris Zegers die het project voor de aanleg van mangrovebossen in de Filipijnen samen met Stolze heeft geadopteerd en in oktober bezocht. De projecten van het Rode Kruis, in onder andere de Filipijnen, moeten mensen beschermen en voorbereiden op (natuur)rampen. “Chris heeft dit project in Surigao del Norte in de Filipijnen samen met Het Rode Kruis bezocht. We hoefden er niet allebei heen, ik bespaar liever op onnodige kosten. Mangrovebossen bieden als golfbrekers een natuurlijke manier van kustbescherming op een duurzame en milieuvriendelijke manier. Bovenaan staat het herstel van de natuurlijke vegetatie”, zegt Stolze. Daarnaast bouwt hij samen met Het Rode Kruis en de vele pioneers die projecten hebben geadopteerd, aan een grotere community van mensen die voorkomderamp.nl ondersteunen en geïnteresseerd zijn in rampenpreventie.”

Pioneer in actie

Alle projecten op voorkomderamp.nl zijn geadopteerd door mensen die in hun vakgebied pionieren. Deze pionier komt op zijn of haar eigen manier in actie om zo uiteindelijk genoeg fondsen te werven om een project te financieren.“Het Rode Kruis komt als noodhulporganisatie in honderdnegentig landen altijd direct in actie met het verlenen van noodhulp. Denk daarbij in het geval van natuurrampen aan opvang, evacuatie, eerste hulp etcetera. Maar Het Rode Kruis is ook bewust van de noodzaak om mensen te ondersteunen en maatregelen te nemen voordat een ramp plaatsvindt. Dat is uniek voor een niet-gouvernementele organisatie. Ook de nieuwe benadering, een crowdfundingplatform voor al deze projecten, is bijzonder. Voorkomderamp.nl probeert door middel van crowdfunding projecten te financieren om kwetsbare mensen voor te bereiden op natuurgeweld. Door bijvoorbeeld het geven van voorlichting en training op het gebied van rampen, het opzetten van waarschuwingssystemen en evacuatieplannen, het bouwen van stormbestendige huizen en scholen, en het aanleggen van mangrovebossen. Opdat je echt de dreiging van natuurgeweld kunt afwenden in plaats van alleen acties ondernemen tegen de gevolgen”, aldus Stolze.
Het pionieren voor voorkomderamp.nl is overigens niet alleen voorbehouden aan bekendere Nederlanders als Jim Stolze, Chris Zegers of Paul Rosenmüller. Iedereen die het belang van rampenpreventie inziet en zich wil inzetten voor lokale, duurzame en transparante projecten kan zo’n project adopteren.