We willen gezonder voedsel, comfortabel wonen met gebruik van duurzame materialen en dat allemaal zonder te hoge kosten. Comfort in huis, maar ook rekening houden met het milieu. Gelukkig kunnen deze twee wensen hand in hand gaan, want er is een groeiend aantal mogelijkheden om comfortabel te wonen en het milieu zo min mogelijk te belasten.

Duurzaam wonen heeft voor iedereen een andere betekenis. Voor de één betekent het alleen gebruik maken van duurzame materialen, voor een ander betekent het zelfvoorzienend zijn qua energie en water. Duurzaam wonen begint echter altijd met relatief simpele energiebesparende mogelijkheden. Marlon Mintjes van Milieu Centraal vertelt daar meer over.

Onafhankelijk zijn

“De vraag naar duurzaam leven en wonen groeit doordat het bewustzijn van mensen over deze onderwerpen sterk toeneemt. Men denkt veel meer dan vroeger na over het milieu, de klimaatverandering en wat we er zelf aan kunnen doen om dat te verbeteren. Ook de afhankelijkheid van andere landen voor onze energie, baart steeds meer mensen zorgen. Denk daarbij aan het aardgas uit Rusland of de eigen gaswinning in Groningen dat voor groeiende problemen zorgt.” Mensen willen dus liever niet afhankelijk zijn van externe energieleveranciers. “De kijk op de wereld verandert ook snel, veel mensen willen graag hun steentje bijdragen aan een beter milieu en, als het kan, ook nog geld besparen. Dat kan gemakkelijk door energiebesparende maatregelen te treffen in huis. Dat komt het comfort in huis ten goede en tegelijkertijd wordt er geld bespaard op de energierekening.”

Enorm aanbod

Tegenwoordig is er een groot aanbod vanuit de markt aan energiebesparende mogelijkheden. “Denk daarbij aan tochtwering, dubbel glas, Hoog Rendement ketels of zelfs zonneboilers, isolatiemogelijkheden en zonnepanelen. Het toepassen van deze mogelijkheden is een driedubbele winsituatie: het wooncomfort stijgt, de energienota daalt en door minder energie te verbruiken gaat het milieu er op vooruit.” Mintjes ziet een verschuiving in het gedrag van mensen. “Voorheen waren de investeringskosten van de genoemde mogelijkheden nog wel eens een punt om het toch maar niet te doen. Dat verandert nu; geld op een spaarrekening levert nagenoeg niets meer op, terwijl bijvoorbeeld het rendement op zonnepanelen zeven procent bedraagt. Dat is dan een lucratieve investering die ook meteen milieuwinst oplevert. Mensen denken ook vaak dat bijvoorbeeld isolerende maatregelen erg duur zijn en dat het enorme klussen zijn. Dat valt in de praktijk echter heel erg mee, de meeste isolerende maatregelen zijn binnen een dag klaar. En als er eenmaal geïsoleerd is, blijken mensen zo blij te zijn met het verhoogde wooncomfort, dat de energiebesparing op de tweede plaats komt.”

Dat kan beter!

Mintjes stelt dat door isolatie een huis duurzamer en dus ‘groener’ wordt. “Echt groen is een huis volgens onze definitie pas als het zelfvoorzienend en CO2 neutraal is. Dat kan bereikt worden met isolatie, een zonneboiler en zonnepanelen, een warmtepomp, slimme ventilatie met warmte-terugwinning en een systeem waarbij hemelwater zoveel mogelijk gebruikt en hergebruikt wordt. Dat is haalbaar in nieuwbouwprojecten, voor bestaande woningen zou dit een enorme ingreep zijn met hoge kosten. Al gebeurt het hier en daar al wel op kleinere schaal, zoals in Amsterdam met het project ‘Groene Grachten’. Maar alleen al door het isoleren van een woning lijkt nog een wereld te winnen. “Twintig procent van de bestaande woningen is goed geïsoleerd, vijfenveertig procent is matig geïsoleerd en ruim vijfendertig procent is slecht geïsoleerd.” Deze cijfers zijn een gemiddelde van dak-, spouwmuur- en vloerisolatie en dubbel glas. In vergelijking met de huidige spaarrente is het rendement van isolatie hoog te noemen: spouwmuur na-isolatie twaalf procent, dakisolatie negen procent, vloerisolatie acht procent en dubbel glas zeven procent. Het rendement op zonnepanelen is ook zeven procent en dat van een zonneboiler is drie procent. “

Besparen

Centrale verwarming zorgt voor een enorme CO2 uitstoot. CO2 is het voornaamste broeikasgas dat bijdraagt aan klimaatverandering.  “Als je al let op je verwarmingsgedrag (dus verwarming standaard een graadje lager, niet verwarmen in slaapkamers en verwarming ’s nachts op 15 graden) bespaar je jaarlijks bijna 1000 kg CO2. In een geïsoleerde woning bespaar je ruim 4500 kg CO2 en dat zijn flinke getallen.”

Duurzaam en groen bouwen is volgens Mintjes sterk in opmars. “Niet alleen goed geïsoleerd en energiezuinig, maar ook met de duurzaamste bouwmaterialen. De regelgeving daarvoor wordt steeds verder aangescherpt tot het moment komt dat alles herbruikbaar is: het cradle to cradle principe.”